Reflecții după lecție - Bisectoarea ca loc geometric

Cum ați implementat planul de lecție?

Am implementat acest plan de lecții la două grupe de elevi de clasa a șasea având nivele diferite de pregătire (reflectate în mediana claselor de matematică ale grupurilor). Planul a funcționat foarte bine pentru grupul cu un nivel ridicat de matematică, dar pentru grupul de nivel inferior de matematică, a trebuit să împart lecția în două părți, din cauza ritmului lent al învățării.

Ați implementat TIC în lecție?

Da, TIC a fost integrată și a funcționat bine. Elevii care de obicei erau prea plictisiți să participe la lecțiile matematice au acordat mai multă atenție și au descoperit că matematica nu este atât de greu de învățat. Majoritatea elevilor au observat proprietățile bisectoarei unui unghi atunci când lucrează cu foile de lucru interactive. Ei au fost, de asemenea, intrigați de diferența văzută între desenele proprii și desenele dinamice GeoGebra și au învățat să construiască bisectoarea mai exact.

Elevii au atins obiectivele propuse în planul de lecție?

Elevii cu un nivel înalt de cunoștințe au atins obiectivele abordate într-o oră, deși a trebuit să înlocuiesc unele demonstrații la tablă cu discuții și note. Elevii cu un nivel inferior de cunoștințe au atins obiectivele minime în două ore. Dacă elevii nu sunt prea buni la matematică, ar trebui să împărțită lecția în două părți.

Ce părere au avut elevii despre lecție?

Tuturor elevilor le-a plăcut lecția și au spus că vor mai mult TIC integrat în lecții.

Ce îmbunătățiri se pot aduce lecției?

Lecția este prea lungă pentru elevii cu un nivel scăzut de cunoștințe, așa că aceasta ar trebui împărțită în două părți.