Harjoitustehtävä 1.3

Kolmion sisään piirretty ympyrä
Tehtävä: Konstruoi kolmion sisään piirretty ympyrä käyttämällä työkalurivissä olevia työkaluja

Information: Harjoitustehtävä 1.3