Tekst aan objecten vasthechten

Opgave

Hecht tekst aan een object vast, zo dat wanneer je het object versleept, de tekst mee volgt.

Instructies

1.Toolbar ImageSelecteer de tekst Vrij punt.
2.Toolbar ImageOpen het Eigenschappenvenster van deze tekst in de Opmaakwerkbalk.
3.Klik op de tab Positie en selecteer het blauwe punt A als startpunt.
4.Toolbar ImageVerplaats het blauwe punt en controleer of de blauwe tekst mee verplaatst.
5.Toolbar ImageHecht de tekst Punt op de rechte vast aan het rode punt B.
6.Toolbar ImageVerplaats het rode punt en controleer of het rode punt mee verplaatst.