Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Cadena de favors (Pay it forward)

Explorant la cadena de favors. Depenent del nombre de persones que ajuda cada persona, podem determinar el nombre de persones que ajudarem en cada passa i el percentatge que això representa. Es visualitzen el nombre de persones ajudades en relació a la població total, que es pot editar