Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Còniques

Les còniques com a seccions d'un con

Uns segles abans de Crist, Menecmo i Apoloni de Pèrgam van ser dels primers matemàtics grecs en estudiar les seccions còniques, les formes geomètriques que sorgeixen quan es talla un doble con per un pla.
Image
Image

Les còniques com a llocs geomètrics

La circumferència és una secció cònica i també és un lloc geomètric, per tant es pot expressar algebraicament com ja hem vist en el capítol anterior. En els capítols següents veurem com l'el·lipse, la paràbola i la hipèrbola també són llocs geomètrics i tenen la seva pròpia expressió algebraica.