Koraci u izradi vježbalica

1. Definiranje tipova zadataka - koje zadatke želimo u vježbalici (što je zadano, što se traži) - svakom tipu odgovara jedan broj 1,2, ..., n (n - broj tipova zadatka) - u vježbalicama u varijablu tip spremamo slučajan broj iz raspona 1, 2,..., n naredbom tip=SlučajniBrojIzmeđu[...,...] 2. Konstrukcija slike/skice zadatka - konstrukcija treba ovisiti o nekom slučajnom broju - omogućuje generiranje uvijek novog zadatka 3. Gumb "Novi zadatak" - naredba ResetirajKonstrukciju[] iznova računa sve slučajne brojeve i sve elemente konstrukcije i zadatka koje ovise o njima 4. Skrivanje/prikazivanje podataka - ovisno o tipu zadatka (zadano/traženo) 5. Određivanje rješenja - točno rješenje spremamo u varijablu rjesenje (ovisi o tipu zadatka) - primjer naredbe: rjesenje=Ako[tip==1, ..., ...] 5. Polje za unos - tekstualno polje u koje učenik unosi svoje rješenje - povezati s varijablom unos 6. Provjera točnosti unosa - nakon ažuriranja varijable unos (tj. upisa u tekstualni okvir) - ako upisano odgovara traženom rješenju u varijablu tocno spremamo true, inace false 7. Ažuriranje varijabli pokusaja i bod 8. Poruka o točnosti upisanog rješenja 8. Ispis trenutnog broja pokušaja/bodova