Funtzio azterketa

Definizio eremua Ibilbidea Jarraitasuna Ez da jarraia f(0) asintota bat dagoelako Simetria (Ez da bikoitia) (Bakoitia da) Periodikotasuna Ez da periodikoa Asintotak asintota horizontala . asintota bertikala 0. asintota zehiarra y=mx+n (m=1) Ebakidura puntuak y=0---->x= x=0---->y= Monotonia Gotakorra= (-,-2][2,+) Beherakorra= (-2,0)(0,2) Muturrak Maximoa (-1,-2) Minimoa (1,2) Inflexio-Puntua Ez dauka