Vergelijkingen - ax + b = c - methode inoefenen

Gebruik de passende bewerkingen.