Naklon funkcije

Avtor:
Hana
Neka funkcija lahko narašča-pada, a za koliko narašča - pada? Z drugimi besedami: kako je funkcija "strma"? Odgovor nam ga da naklon funkcije. Kaj je to? Verjetno ti je jasno, kaj je naklon premice. Merimo ga s konstanto-smernim koeficientom. Večji je naklon, bolj "strma" je premica. Če funkcija ni linearna, potem se naklon spreminja. Tudi tu merimo naklon s smernim koeficientom, v smislu, da izračunamo v vsaki točki krivulje smerni koeficient tangente (=premica).
Raziskuj A) Graf naklonov načrtamo tako, da nanesemo naklone - Kaj pomeni, če graf naklonov leži nad osjo x? - Kaj pa če leži pod osjo x? - Kdaj predstavljajo ničle grafe naklonov? B) Ali obstaja obrazec, ki nam omogoči skiciranje grafa naklonov? Kako ga dobimo?