Sdružené průměty kružnice

ÚKOL: Sestrojte v Mongeově promítání sdružené průměty kružnice k, která leží v obecně umístěné rovině.

Information: Sdružené průměty kružnice