Nabídka práce 1

Tento graf vám ozřejmí rozhodování spotřebitele mezi volným časem a prací a formování odpovídající nabídky práce. Náš graf stejně jako učebnice předpokládá, že spotřebitel nemá žádný jiný příjem než mzdu. (Preference v grafu odpovídají Cobb-Douglasově užitkové funkci.)
Použití: Pomocí tahátka můžete měnit hodinovou mzdu na škále od 70 do 500. Zatrhnutím zaškrtávacích políček můžete zobrazit síť indiferenčních křivek a rozklad na důchodový a substituční efekt. Co zkusit: Měňte hodinovou mzdovou sazbu a sledujte, jak se mění spotřebitelova volba mezi prací a volným časem. Rozklad na důchodový a substituční efekt vám ukáže, proč se nabízené množství práce mění tak, jak se mění. Prozkoumejte, jaká křivka nabídky práce odpovídá tomuto zvláštnímu chování.