Izazov četiriju boja

Uputa

Obojite nacrtani model tako da nikoja dva susjedna područja ne budu obojana istom bojom. Na raspolaganju su vam četiri boje: plava, zelena, crvena, i ljubičasta. Kliknite na pravokutno područje da bi poprimilo boju. Za promjenu boje kliknite ponovo isto područje.

Matematička pozadina

Možemo li države na karti Svijeta na isti način obojati sa samo četiri boje? Preporučujem da pročitate članak Sandre Gračan Četiri su dovoljne!