Intro

Räta linjen: igen!!!

Hur kan man undervisa om räta linjen utan GeoGebra? Vi har naturligtvis klassikern med 2 glidare: en för k och en för m och sedan skriver y = k*x+ m Den ska vi ju inte prata om här: vi har ju lovat att vara relativt innovativa ;-) Vi presenterar en annan variant till introduktion till räta linjen: vi ser linjen som en mängd av alla punkter som uppfyller ett villkor. Här kommer en screencast på de dryga 2 min och själva konstruktionen.