Konstrukcija pravilne šesterostrane piramide

Konstrukcija pravilne šesterostrane piramide

 1. Toolbar Image Odaberite alat klizač te pomoću njega definirajte duljinu osnovnog brida piramide. Ponovnim odabirom istog alata definirajte visinu buduće piramide. Odaberite interval od npr. 1 do 10.
 2. Toolbar ImagePomoću alata dužina zadane duljine,klikom na Grafički prikaz konstruirajte stranicu pravilnog šesterokuta duljine a (klizač).
 3. Toolbar Image Nakon odabira alata pravilni mnogokut kliknite na rubne točke dužine te upišite broj vrhova 6.
 4. Toolbar Image Pomicanjem klizača a mijenjajte veličinu šesterokta.
 5. Toolbar Image Nakon odabira alata izvuci u piramidu, kliknite na šesterokut u 3D grafičkom prikazu, te upišite naziv visine (klizač). Pomicanjem klizača visine i brida mijenjajte veličinu piramide.
 6. Toolbar Image U 3D grafičkom prikazu pomičite piramidu držanjem lijeve tipke miša i povlačenjem miša po površini.
 7. Toolbar ImageKliknite na piramidu nakon što ste odabrali alat mreža. Otvorenost mreže kontrolirajte automatski izrađenim klizačem u Grafičkom prikazu.
 8. Toolbar ImageKonstruiramo pravac koji prolazi vrhom piramide a okomit je na bazu, pomoću alata okomiti pravci klikom na vrh piramide i šesterokut (bazu piramide).
 9. Toolbar ImageNakon odabira alata sjecište kliknemo na pravac i bazu.
 10. Toolbar Image Spojimo vrh i sjecište pomoću alata dužina. Dobivena dužina je visina piramide. Sakrijemo pravac.
 11. Toolbar Image Nakon odabira alata kut i tri točke (vrh piramide, jedan vrh baze i nožište visine) ispisuje se kut bočnog brida i ravnine baze.
 12. Toolbar ImageNakon odabira alata ravnina kroz tri točke, ponovno kliknemo na točke koje određuju konstruirani kut. Desnim klikom miša na presječnu ravninu, te odabirom Prikaži u 2D prozoru, otvara se novi prozor s presjekom.