Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Een spiegeling tekenen

Makkelijke oefening

Versleep de punten A', B', C' en D' zodat ze het spiegelbeeld vormen van vierhoek ABCD tov spiegelas i. Als alle punten juist zijn verschijnt het spiegelbeeld. In symbolen: Versleep de punten A', B', C' en D' zodat si(ABCD) = A'B'C'D'

Moeilijkere oefening

Versleep de punten A', B', C' en D' zodat ze het spiegelbeeld vormen van vierhoek ABCD tov spiegelas i. Als alle punten juist zijn verschijnt het spiegelbeeld. In symbolen: Versleep de punten A', B', C' en D' zodat si(ABCD) = A'B'C'D'