Repetyrorium - Funkcje trygonometryczne - Zadanie 5b

Interpretacja graficzna rozwiązania zadania 5b - treść zadania można znaleźć na [url]www.rzonsol.pl[/url]

Materiały pomocnicze do zajęć z Repetytorium z matematyki elementarnej na UAM. Więcej informacji na [url]www.rzonsol.pl[/url]