Determinant for vektorpar

Forfatter
jenssvei
Illustration af determinanten for et vektorpar og . Punkterne og kan flyttes med musen. Arealet af det af og udspændte paralleIogram svarer til den numeriske værdi af determinaten for og . Determinanten for og skrives det(, ). I GeoGebra benyttes bruges : a b. Symbolet finder man i indtastningslinjen når man klikker på -symbolet).
1) Undersøg hvornår determinanten er 0. 2) Undersøg hvad der sker når man forskyder et af punkterne ( eller ) parallelt med den anden vektor. Forskyd fx parallelt med . 3) Undersøg hvornår determinnaten har positivt fortegn og hvornår den har negativt fortegn. Flyt fx over "på den anden side" af . Hvordan udtrykkes dette matematisk?