שטחי משולשים דומים

material.authors
daniel
שטחי משולשים דומים
1. מצאו בציור שלפניכם משולשים רומים רבים ככל האפשר. 2. הזיזו את הנקודות A,B,C וודאו שהמשולשים שמצאתם נשארים דומים. 3. מהו יחס אורכי הצלעות בין המשולש הקטן ביותר (נניח העליון) לבין המשולש הגדול ביותר? 4. כמה משולשים קטנים מרכיבים את המשולש הגדול? 5. מהו יחס השטחים בין המשולש הקטן ביותר לבין המשולש הגדול ביותר? 6. שנו את ערכו של N , וחזרו על סעיפים 3,4,5. 7. הסיקו מסקנה: כאשר יחס אורכי הצלעות (יחס הדמיון) בין שני משולשים דומים הוא ____ אז יחס השטחים ביניהם הוא ____ . 8. שאלת העשרה: מהי ההשערה שניתן להעלות כאן לגבי ערכו של הסכום: ... +1+3+5