Träna division av bråk

Område(n):
Division, Bråk
Välj att försöka räkna ut täljaren eller nämnaren vid division med bråk. Du kan ställa in största och minsta heltal som ska användas i uppgiften, men svaret kan bli något annat. Start med "Starta (om)"-knappen och tryck enter när du matat in heltalet som du tror är svaret. Du får fler försök om du gör fel, så länge som tiden inte runnit ut.... Efter första uppgiften klickar du på "Ny uppgift" för att jobba vidare. Vem i klassen får högst poäng på 10 försök?
Vem i klassen får högst poäng på 10 försök?