Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Parabelns topp och brännpunkt härleds.

Mer om parabler. En definition är ju att parabeln är de punkter (x,y) om är på samma avstånd från en punkt och en linje. ( Om funktionen kan skrivas som , är styrlinjen parallell med xaxeln.)