Bepaal A

Binnen het universum kan je verzamelingen afbakenen. b.v. A is de verzameling van alle leerlingen op school die voetballen. Alle elementen van A behoren tot het universum U. Je noemt A een deelverzameling van U.  Bepaal in volgend applet de verzameling A door de passende deelverzamelingen aan te klikken. Bij een juiste oplossing verschijnt de boodschap Correct.