Obecná soustava sil v rovině - výslednice graficky

Kroky konstrukce grafického řešení jsou řízeny posuvníkem n nebo ikonkou animace. Principem je, že musí být uzavřena součtová čára (černý polynom na obr. vpravo, který uzavírá červená výslednice ), a dále musí být uzavřená výslenicová čára (modrý polynom na obr. vlevo). Pro srozumitelnost konstrukce je možné volit souřadnice bodu P. Pravidlem pro konstrukci výslednicové čáry je, že např. přímka b vpravo definována bodem P a průsečíkem a je rovnoběžná s úsečkou b vlevo na výslednicové čáře a její krajní body (vrcholy výslednicové čáry) leží na paprku sil a .