ม.5 เวคเตอร์ 1 หน่วย

ผู้สร้าง:
WeMaths
เปลี่ยนแปลงค่า - เลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งจุดเริ่มต้น (A) และจุดสิ้นสุด (B) - เลื่อนย้ายเวคเตอร์ AB สังเกตุ - CD คือ เวคเตอร์ 1 หน่วยในแนวเดียวกับ AB