Spejling og Drejning

Forfatter
user18706
Opgaveformulering: Jeg har valgt at lave et arbejdskort til 5 klasse, hvor eleverne skal kunne spejle et objekt i en linje og rotere objektet. Dette har jeg valgt udfra trinmålene efter 6. klasse siger at eleverne bl.a. skal kunne: "Undersøge og konstruere enkle figurer i planen" og at de inden for de matematiske emner skal: "spejle, dreje og parallelforskyde" og "bruge it til at undersøge og konstruere geomatriske figurer" og da figurer minder om et koordinat system vil de få en forståelse for sammenhængen mellem geometri og koordinatsystemet. "arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri"
Opgaver: Spejl figuren i de to linjer. Først spejl figuren (ABC) i den vertikale linje, derefter spejl den nye figur (A1B1C1) i den horizontale linje. Og spejl derefter den nyeste figur (A2B2C2) i den veritikale linje. Hvad sker der når du spejler figuren (A3B3C3) i den horizontale linje? Ville det se anderledes ud hvis du rykkede rundt på punkterne i den første figur? Indsæt et punkt i arbejdskortet. Forsøg at dreje figur (ABC) 180 grader omkring dette punkt. Lav et mønster ved hjælp af drejning og spejling