Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Spejling og Drejning

Opgaveformulering: Jeg har valgt at lave et arbejdskort til 5 klasse, hvor eleverne skal kunne spejle et objekt i en linje og rotere objektet. Dette har jeg valgt udfra trinmålene efter 6. klasse siger at eleverne bl.a. skal kunne: "Undersøge og konstruere enkle figurer i planen" og at de inden for de matematiske emner skal: "spejle, dreje og parallelforskyde" og "bruge it til at undersøge og konstruere geomatriske figurer" og da figurer minder om et koordinat system vil de få en forståelse for sammenhængen mellem geometri og koordinatsystemet. "arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri"