Shodná zobrazení

Autor:
pazout
Osová souměrnost - určena přímkou = osa Vlastnosti - každá spojnice spojnice vzor-obraz je kolmá na osu - vzor a obraz leží v opačných polorovinách, hraniční přímkou je osa - vzor a obraz jsou stejně vzdáleny od osy (IAA0I = IA0A'I - všechny body osy jsou SAMODRUŽNÉ body Středová souměrnost - určena bodem = střed Vlastnosti - každá spojnice spojnice vzor-obraz prochází středem - vzor a obraz leží na opačných polopřímkách, počátek polopřímek je střed - vzor a obraz jsou stejně vzdáleny od středu (IASI = ISA'I - střed je SAMODRUŽNÝ bod Translace (Posunutí) - určena orientovanou úsečkou Rotace (Otočení) - určena středem a orientovaným úhlem Identita