Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Brøker og tærter rev

Brøker og tærter
Træk i de to glidere, den øverste indstiller tæller, den nederste indstiller nævneren. På tærten kan du se, hvor stort et stykke tærte du får, når du har en bestemt brøk!