Тойрог ба өнцөг

Заавар: Слайдарыг гүйлгэн үзнэ үү.
Даалгавар: Багтсан өнцөг, тойрог дотор оройтой өнцөг тойргийн гадна оройтой өнцгийн ялгааг ажиглаарай. Хөвч шүргэгч хоёроор үүссэн өнцгийн утгын өөрчлөлтийг ажиглан дүгнэлт хийнэ үү.