Tramel of Archimedes

Dries Bulckens 1 baso r0464043

Instructies: 1. Teken een cirkel c met als middelpunt (0,0). 2. Teken een punt B op de cirkel. 3. Laat een loodlijn a neer vanuit punt B op de x-as en een andere loodlijn b vanuit punt B op de y-as. 4. Bepaal het snijpunt D van loodlijn a met de x-as en het snijpunt C van loodlijn b met de y-as. 5. Teken een halfrechte vanuit punt C door punt D. 6. Plaats een punt E op de halfrechte [CD. 7. Zet het spoor aan van punt E. 8. Zet de animitie van punt B aan, zodat punt B beweegt op de cirkel c.