Compás e regra

Tema(s):
Xeometría
Recompilación de construcións con compás e regra.