Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Pracovní list - řez prav. čtyřbokým jehlanem - řez 1.

Sestrojte řez pravidelného čtyřbokého jehlanu rovinou určenou bodem K a přímkou p ležící v rovině podstavy. Pro kontrolu nebo pro nápovědu můžete odkrývat postup konstrukce.