LL01S04Ex01

Un triangle qualsevol és un quart del que s'obté traçant per cada un dels seus vèrtexs una paral·lela al costat oposat. Cada costat del triangle nou és el doble del costat corresponent del triangle primitiu.