Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Ders Planı Şablonu'in kopyası

Ders Hakkında Bilgi
 • Ders: Matematik
 • Sınıf: 9
 • Süre: 80'
 • Teknolojik donanım:akıllı tahta
Konu Dik üçgen ve pisagor teoremi Öğrenme Çıktıları dik üçgenin kenarları arasındaki ilişiki kurabilecekler
 • Hipotenüsün karesinin dik kenarların kareler toplamına eşit olduğunu öğrenecekler.
 • 2 nkenarı verilen dik üçgenin 3. kenarını hesaplayabilecekler.
Dersin Amaçları ve Değerlendirme
 • dik üçgeni ve pisagor teoremini öğrenmelerini sağlamak. Dik üçgenin dik kenarları ve hipotenüs arasında uzunluk ilişkisinim kurmayı sağlamak.
 • Ders sonunda verdiğim dik üçgende 2 kenar biliniyorken 3. kenarı bulup bulamadıklarını kontrol edeceğim?
Öğretme Stratejileri
 • her öğrenciden birer dik üçgen çizmesini isteyeceğim. çizdikerli üçgenerin kenar uzunluklarını hesaplatacağım. daha sonra dik kenarlarda ve hipotenüste birer kare çizdirip alanlarını bulduracağım. hipotenüste çizilen karenin alanının dik kenarlarda çizilen karelerin alanlar toplamına eşit olup olmadığını görmelerini sağalyacağım.
 • tahta, cetvel, kalem,      
 • dersin giriş kısmında geogebra ve eba üzerinden pisagor teoremini görsel olarak vereceğim güdülenmelerini sağlamak ve ön öğrenme oluşturmak için. ders sonunda da özel üçgenler ve uygulamalarını vereceğim.
Kaynaklar http://ders.eba.gov.tr/proxy/VCollabPlayer_v0.0.73/index.html#/main/curriculumPlan?currID=0c57e026e231d83a232b4d6686f2218d&resourceID=9c759ff935138372db5e9afee1a6d36a&resourceTypeID=3&backID=10e9e5d3-a208-66cc-47ec-bf64c2e80217&loc=10&locID=816b511a7a2b9423ee44382468422060 Teknoloji Entegrasyonu Lütfen ders esnasında ortaya çıkabilecek teknolojik problemleri en aza indirgemek için neler yapacağınızı açıklayınız.

 • teknoloji ile ilgili herhangi bir ön bilgiye ihtiyaçları olacağını sanmıyorum.Teknolojik olan birçok şeyi öğrenciler bizden daha hızlı çözüyor.
 • daha öncesinde kendim test etmeliyim.
 • teknoloji ile ilgili herhangi bir sorun yaşanırsa elektrik kesilmesi, internet erimi sorunu gibi bu durumlar için geogebrayı tahtaya ve flash belleğime yedekledim. aynı zamanda ders içeriği ile ilgili videolarıda indirdim. hiç birine ulaşma şansım yoksa diye de eski usül ders anlatmaya yarayacak materyalleride hazırda tutuyorum.