Wortel Grafieken en Formules

Rechts zie je twee schuifbalkjes a en b. Hiermee kan je de formule die hoort bij de grafiek veranderen. Kijk goed wat er met de grafiek gebeurt.