Merkwaardige producten

Auteur:
ELT
Hieronder staan merkwaardige producten.
Vraag 1) Zet bij vraag opgave a en d het antwoord aan. Probeer in je eigen woorden uit te leggen waar het antwoord vandaan komt. Vraag 2) Klik nu rechtsbovenin op de vernieuw knop. En herleid a en d zonder tussenstappen. Controleer je antwoord. Klopt het niet? Dan maak je vraag 1 opnieuw, zodat het wel klopt. Vraag 3) Doe hetzelfde voor opgave b en e. Vraag 4) Doe hetzelfde voor c en f. Vraag 5) Vat samen welke soorten merkwaardige producten er zijn en hoe je snel deze kan herleiden. Doe dit door algemeen te zijn (dus door geen getallen te gebruiken). Geef bij elk merkwaardig product een eigen bedacht voorbeeld.