funkcja kwafratowa

funkcja kwadratowa

przesunińôcie funkcji kwadratowej