Centre de gir de dues figures

[b]Centre de gir en dues situacions.[/b] La primera situació és la de la figura formada pel segment AB i la segona situació és la del segment CE. Veiem que en tots dos casos, per trobar el centre de gir de les figures, el que hem hagut de fer és traçar les mediatrius del segment que va del punt A al punt A' (després del moviment) i traçar la mediatriu del punt B i B' (en la primera situació). El mateix passaria amb la segona situació. El punt on es tallen les dues mediatrius és el punt de gir de la figura, ja que és el punt que equidista dels dos punts de la figura inicial amb els dos de la figura final, cadascun respectivament, després del gir. Per tant, l'espai on hauríem de col·locar la màquina que gira les peces és on se situa el centre de gir de la figura.