Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Puntspiegeling

Puntspiegel de punten A, B en C om het punt O. (tweede knop) Teken het puntspiegelbeeld van de driehoek ABC. (derde knop) Meet de lengte van het lijnstuk [AB] en het puntspiegelbeeld [A'B']. (vierde knop) Verschuif de punten A, B of C. (eerste knop)

Wat stel je vast in verband met de lengte van de lijnstukken [AB] en [A'B']?