L'equació de la circumferència

  1. Situa un punt. És recomanable que sigui de coordenades enteres, per això la graella t'ajudarà. També el pots entrar des de la línia d'entrada: escriu, per exemple, C=(2,4) . La lletra C és perquè aquest punt farà de centre.
  2. Ara entra un valor numèric, que serà el radi. A la línia d'entrada, escriu r=1 (canvia 1 pel valor que tu vulguis).
  3. Construeix una circumferència a partir de centre i radi.
  4. Obriu la finestra algebraica (si no estava ja oberta) i observeu l'expressió que surt a l'apartat "Cònica". Moveu el punt C, tot llegint les seves coordenades, i mireu com canvia l'expressió. Canvieu també el valor del radi.
  5. Si cliques sobre l'equació de la circumferència, apareix una altra opció. Escull-la i observa com canvia segons mous el centre o varies el radi.
  6. Quina relació hi ha entre les dues equacions que dóna el GeoGebra?