X(95) Isogonal conjugate of X(51)

Onderwerp:
Coördinaten

isogonal conjugate of X(51)

Triangle center X(51) is the centroid of orthic triangle, formed by the feet A',B', and C' of the altitudes. The isogonal conjugate of X50, triangle center X(50) can be constructed as follows:
  • Reflect the lines AX51, BX51, CX51 about the bisectors of the triangle ABC (=blue lines)
  • These blue lines cross at the triangle center X(95). The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

isogonale toegevoegde van X(51)

Driehoekscentrum X(51) is het zwaartepunt van de driehoek A'B'C', gevormd door de voetpunten van de hoogtes uit de hoekpunten A, B en C van de driehoek. Het isogonale toegevoegde punt van X51, het driehoekscentrum X(51) construeer je als volgt:
  • Spiegel de rechten AX51, BX51, CX51 t.o.v. de bissectrices van ABC (=blauwe lijnen).
  • Deze blauwe lijnen snijden elkaar in het driehoekscentrum X(51
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.