Undersökning av räta linjens ekvation och graf

1. Låt m ha värdet 0 och variera k-värdet. Denna form av linjär funktion kallas ... 2. Beräkna linjens lutning (förändring i y-led dividerat med förändring i x-led). Jämför med k. Upprepa för olika val av k. Slutsats? 3. Beskriv skillnaden i linjens lutning för positiva och negativa k-värden. 4. Låt nu k ha ett fast värde (inte 0) och variera m. Vad händer med linjen? 5. Läs av linjens skärning med y-axeln för olika m-värden. Slutsats? 6. Låt nu k vara noll samtidigt som du ändrar m. Hur ser linjen ut? Hur stor är dess lutning? 7. Sammanställ slutligen dina slutsatser i en beskrivning av hur k och m påverkar linjens graf.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB