Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta Linjer

Testa själv hur olika k- och m-värden påverkar linjen. Om du kryssar i "Visa hjälplinjer" och "Visa beräkning av k-värde" kan du också se hur du själv kan hitta k-värdet för en linje.