שני משיקים למעגל

נבדוק את התכונות של שני משיקים למעגל. בציור שלפניך הועברו מנקודה A שני משיקים למעגל AB ו- . AC
1. חברו את את הרדיוסים OB ו- OC וכן חברו את הנקודות O ו- A. 2. הציגו את הזוויות שבין הרדיוסים למשיקים. למה שוות הזוויות? 3. גררו את הנקודה A ובחנו את הזוויות שבין הרדיוסים למשיקים. הסבירו מסקנותיכם. 4. מה ניתן לומר על הקשר בין שני המשולשים OAC ו OAB- ? 5. נסחו השערה לגבי אורכי המשיקים AB ו AC ולגבי הזוויות שבין המשיקים לבין הקטע. בדקו השערתכם ביישום ונמקו. 6. הציגו את המרובע ABOC. איזה סוג של מרובע הוא? 7. השלימו את המשפטים: א. שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה _________ זה לזה. ב. הקטע המחבר את מרכז המעגל עם הנקודה שממנה יוצאים שני המשיקים ________ את הזווית שבין המשיקים. ארז משאלי, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra‏