Oefening 6, blz. 73 - Harmonische slinger

Auteur:
ads
Onderwerp:
Sinus
Een slinger wordt op t=0 in zijn uiterste stand los gelaten. De uitwijking f(t) van deze slinger na t seconden t.o.v. zijn evenwichtsstand wordt gegeven door: f(t)=2.5*sin(pi*t/2-pi/4) met t in seconden en f(t) in cm. Bereken: a) amplitude, periode en frequentie van deze slinger b) de snelheid f'(t) en wanneer en waar wordt de absolute waarde van de snelheid maximaal? c)de versnelling f"(t) en wanneer en waar wordt de absolute waarde van de versnelling maximaal?