Área do Paralelogramo

Persoa autora:
Pila
Move os esvaradores a e b para modificar a base e a altura do paralelogramo. En cada caso vanse calculando a área e o perímetro Tamén podes mover o vértice superior esquerdo, marcado cunha frecha para modificar a forma, e comprobarás como a área non se modifica,pero sí o perímetro Se moves o esvaraador "move", terás a comprobación visual da formula da área