X(30) Euler infinity point

Onderwerp:
Coördinaten

euler infinity point

The Euler infinity point is the intersection of the Euler line and line at infinity. Since it lies on the line at infinity, it is a point at infinity. The coordinates depend on the lenghts of the sides of the triangle.

oneigenlijke punt van de rechte van Euler

De rechte van Euler is de lijn door het hoogtepunt H, het zwaartepunt Z en het middelpunt O van de omgeschreven cirkel van een driehoek. X(30) is het oneigenlijke punt van deze rechte, dat op zelf oneindig ligt.