Areal med decimaltal - s. 27 opg. 10.

Find arealet af gulvet ved at tegne det i GeoGebra og måle.
Konstruer gulvet med de længder, du kan se på tegningen. Husk at alle vinkler er rette.[br][list=1][*]Du kan bruge værktøjet[icon]/images/ggb/toolbar/mode_segmentfixed.png[/icon] til at lave linjestykker med en bestemt længde.[br][/*][*]Du kan bruge værktøjet [icon]/images/ggb/toolbar/mode_orthogonal.png[/icon] til at lave vinkelrette linjer.[br][/*][*]Du kan bruge værktøjet [icon]/images/ggb/toolbar/mode_circlepointradius.png[/icon] til at afsætte en bestemt længde på et linjestykke.[br][/*][*]Du kan måle arealet med værktøjet [icon]/images/ggb/toolbar/mode_area.png[/icon].[br][/*][/list]Se evt. filmen nederst for at få nogle tip. Videoen er uden lyd.
Tip til konstruktion

Areal af trekanter - s. 39 opg. 2.

Statistiske deskriptorer i digitale værktøjer - s. 69 opg. 8

Løs opgave 8 i GeoGebra herunder.
Du kan få tips i videoen nederst. Videoen er uden lyd.

Polyedre i GeoGebra - s. 82

Tegn de forskellige polyedre i GeoGebra herunder ved at bruge inputfeltet og punkterne A og B.
[list=1][*]Tegn et tetraeder.[/*][*]Tegn et heksaeder.[/*][*]Tegn et oktaeder.[/*][*]Tegn et dodekaeder.[/*][*]Tegn et ikosaeder.[/*][/list]Hvis du trykker på genopfrisk ikonet, starter du forfra mellem hver polyeder.

Ligninger, som beskriver omkreds - s. 95 opg. 3

Vinkelhalveringslinjer i GeoGebra

[list=1][*]Tegn fem linjestykker med en længde, du selv bestemmer.[/*][*]Tegn en vinkel ved hvert linjestykke med gradtallene [br]a. 40[sup]o[/sup] b. 78[sup]o[/sup] c. 90[sup]o[/sup] d. 110[sup]o[/sup] e. 150[sup]o[/sup][/*][*]Tegn det andet vinkelben, når du har afsat vinklen ved at forbinde det afsatte punkt med linjestykket du tegnede først.[/*][*]Tegn vinkelhalveringslinjen til hver af vinklerne. Du skal bruge værktøjet [icon]/images/ggb/toolbar/mode_angularbisector.png[/icon].[/*][*]Forklar, hvordan du kan tegne vinkelhalveringslinjer i GeoGebra. Forklar, om der er nogle typiske fejl, man kan komme til at lave.[/*][*]Du kan evt. se videoen nederst, hvis du har brug for hjælp til, hvordan du gør. Videoen er uden lyd.[/*][/list]
Sådan kan du lave vinkelhalveringslinjer i GeoGebra

Undersøg funktionsmaskiner - s. 136 forhåndsviden

[list=1][*]Tryk på knappen 'Ny funktion'.[/*][*]Skriv forskellige tal i kolonne A, fx 1, 2, 3, 4 osv. For hvert tal, du skriver i kolonne A, vil regnearket skrive, hvilket tal, der kommer ud af funktionsmaskinen i kolonne B.[/*][*]Hvad gør funktionsmaskinen ved tallet i kolonne A? Lav en forklaring til din makker.[/*][/list]

Pentagram - s. 170

Sådan kan du konstruere et pentagram i GeoGebra

Information