6.8 Poissonjakauma

Tekijä:
Alaranta
Image
Uuden ensiapuaseman aloitettua toimintansa asemalle saapui lauantai-iltaisin keskimäärin 3 potilasta tunnissa. Tämän perusteella henkilökunnan lukumäärä mitoitettiin palvelemaan neljä asiakasta tunnissa. Voidaan olettaa, että asiakkaiden saapuminen asemalle noudattaa Poisson-jakaumaa. Arvioi Poissonin jakauman avulla todennäköisyys (riski), että aseman palvelukapasiteetti seuraavana lauantaina ylittyy. Vastaus: P(X<4)=0.8153, siten riski että palvelukapasiteetti ylittyy n. 18,5% todennäköisyydellä.