Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Persecució de dos mòbils amb MRU

Dos mòbils es desplacen sobre una trajectòria rectilínia amb MRU de la mateixa direcció i sentit. Introdueix les dades de cada mòbil i obtindràs els gràfics posició-temps (x-t) del moviment de cadascun. Si ara desplaces el punt lliscant temps, observaràs com evoluciona amb el temps la seva posició i podràs determinar el punt de trobada. Aquest pot determinar-se també directament activant la casella de verificació amb aquest mateix nom.