Populatie van jaarlingen

Verschuif de beginwaarde en de parameters K, a en b. Teller geeft het aantal getekende punten weer.