Παραβολή (εστία x΄x)

Παραβολή με την εστία στον άξονα x΄x